Logotyp Mini-Maria

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen GDPR

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Mini-Maria Jämtland Härjedalen behöver spara och behandla personuppgifter om dig under den tid du är aktuell hos oss. De sparade uppgifterna raderas när ditt ärende avslutas.

De uppgifter vi kan behöva spara och behandla är namn, personnummer, e-post och telefonnummer.

Syftet med behandlingen är att kunna erbjuda råd, stöd och behandling till den unge som befinner sig i risk- missbruk, har psykisk ohälsa eller är beroende av droger eller spel om pengar.  Vi erbjuder även råd och stöd till den unges anhöriga utifrån deras behov. Den rättsliga behandlingen av dina personuppgifter är att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter så länge du får stöd av oss. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden i Östersunds kommun är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behöver behandlas inom Mini-Maria Jämtland Härjedalens verksamhet. Nämnden följer de lagar som gäller kring integritet vid all behandling av personuppgifter

Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Du kan begära rätteöse om något är fel. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter. Vill du ha ut information, göra invändningar eller begära radering kontaktar du oss på info@minimariajh.se

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, www.imy.se.

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på Östersunds kommuns webbsida om personuppgiftsbehandling, Dataskyddsförordningen (GDPR) – Östersund.se (ostersund.se).

Dina personuppgifter kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att det finns sådan skyldighet enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

Användning av cookies

Vår hemsida använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. De flesta webbplatser använder cookies för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som lagras på den dator eller annan enhet du använder för att nå Internet. Vi lagrar ingen personlig information såsom tex namn eller e-postadress i cookies utan endast information som möjliggör att vår webbplats ska fungera på bästa sätt.

Det finns två typer av cookies
Sessioncookies lagras temporärt i din dators minne och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Vi använder oss av den här typen av cookies för att bland annat underlätta navigeringen på vår hemsida. Vissa av dessa cookies är väsentliga för att alla funktionerna på hemsidan ska fungera. Det innebär att om du blockerar användningen av cookies helt, så kommer du inte att kunna använda alla funktioner på hemsidan.
Permanenta cookies sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon och finns kvar mellan dina besök. Denna typ av cookies används i syfte att förbättra upplevelsen för dig som besökare, till exempel för att minska laddningstiden.

Förstaparts- och tredjeparts-cookies
Man skiljer på förstaparts-cookies och tredjeparts-cookies. En förstaparts-cookie sätts av minimariajh.se medan en tredjeparts-cookie sätts av en annan webbplats.